http://www.boverket.se

Radon är osynligt
Har du mätt din halt?

Radon märks inte. Men det kan vara skadligt. Därför är det tur att det både är enkelt och billigt att mäta.

Se över den boendemiljö som du bor i:

Är du ägare till ditt eget boende, som villa eller radhus, måste du först mäta själv och kan få upp till 15 000 kr i bidrag för radonsanering om radonhalten i inomhusluften överstiger 200 Bq/m3.

Bor du i en hyresrätt eller i en bostadsrättsförening är det hyresvärden eller bostadsrättsföreningen som har ansvaret att kontrollera att radonhalten inte överstiger riktvärdet på radon för inomhusluft som är 200 Bq/m3 . Överstiger radonhalten riktvärdet ska hyresvärden eller föreningen genomföra en radonsanering utan onödigt dröjsmål. Bidrag för radonsanering lämnas inte till hyresvärd eller bostadsförening.

På denna webbplats finns samlat material om hur du kan mäta och åtgärda radon.

Se filmen

steg till ett radonfritt hem

Få bidrag

Om mätningen i din villa (egnahem) visar på en radonkoncentration på över 200 Bq/m3 i inomhusluft kan du få bidrag för att sänka radonhalten.

Om bidrag Sök bidrag elektroniskt

Hälsorisk

Rökning i kombination med radon innebär ökad hälsorisk. Även passiva rökare,som familje- medlemmar, löper ökad risk att drabbas av lungcancer från radon.

LÄS MER PÅ STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN

Läs mer

Ibland räcker det med enkla åtgärder

Familjen Holmén berättar hur de med enkla åtgärder nästan fick ett radonfritt hem.

Boverket, Drottningatan 18, Box 524, 371 23, Karlskrona, Tel: 0455 - 35 30 00